FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
16 000 000 Kč
4
Přijaté transfery
2 124 347 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 837 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
27 788 901 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 233 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 328 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
135 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
27 788 901 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 233 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 328 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
135 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
53 300 Kč