FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
20 016 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 188 000 Kč
4
Přijaté transfery
858 711 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
15 851 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 837 911 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 633 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
701 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
40 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
15 851 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 837 911 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 633 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
701 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
40 000 Kč