FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
22 206 790 Kč
Přijaté transfery
2 304 910 Kč
Kapitálové příjmy
1 403 613 Kč
Nedaňové příjmy
1 011 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
16 272 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
12 664 313 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
1 010 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
970 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
16 272 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
12 664 313 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
1 010 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
970 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč