FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
15 946 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 163 000 Kč
4
Přijaté transfery
508 245 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
15 756 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 520 245 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 601 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
700 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
40 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
15 756 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 520 245 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 601 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
700 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
40 000 Kč