FINANČNÍ UKAZATELE 2023
Odkud plynou největší příjmy v roce 2023
1
Daňové příjmy
16 453 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 620 457 Kč
4
Přijaté transfery
682 274 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2023
3
Služby pro fyzické osoby
27 706 255 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 716 274 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 849 717 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
122 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
27 706 255 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
10 716 274 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 849 717 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
122 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
10 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč