FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
16 526 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 410 686 Kč
4
Přijaté transfery
65 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
19 442 686 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 964 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
705 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
60 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
19 442 686 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 964 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
705 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
60 000 Kč