FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
20 016 200 Kč
4
Přijaté transfery
2 549 819 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 763 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
18 621 356 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 854 663 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 992 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
701 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
40 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
18 621 356 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 854 663 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 992 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
701 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
40 000 Kč