FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
10 617 615 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 345 100 Kč
4
Přijaté transfery
1 845 192 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
10 911 362 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 441 545 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
455 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 911 362 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 441 545 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
455 000 Kč