FINANČNÍ UKAZATELE 2016 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
84 065 325 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
86 093 500 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
102 %
VÝDAJE ROZPOČET
105 655 325 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
51 337 216 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
49 %
SALDO ROZPOČET
-21 590 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
34 756 284 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU