FINANČNÍ UKAZATELE 2016 - 2019
PŘÍJMY ROZPOČET
85 736 679 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
93 606 894 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
109 %
VÝDAJE ROZPOČET
107 326 679 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
57 178 421 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
53 %
SALDO ROZPOČET
-21 590 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
36 428 474 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU