FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
16 526 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 886 554 Kč
4
Přijaté transfery
1 256 906 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 980 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
21 062 134 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 016 306 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
705 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
60 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
21 062 134 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 016 306 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 300 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
705 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
120 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
60 000 Kč